OPROEP VOOR NIEUWE BESTUURSLEDEN

We vinden het belangrijk dat het werk voor nabestaanden voort wordt gezet. In
het bestuur zijn enkele vacatures ontstaan. Daarom zijn we per direct op zoek
naar nieuwe bestuursleden.
Ondanks dat het een gevoelig onderwerp is waar we ons voor inzetten, zijn wij
als bestuur laagdrempelig en gaan we op een fijne en informele wijze met elkaar
om.
De bestuurstaken worden in onderling overleg verdeeld. Het bestuur vergadert
ongeveer 7 keer per jaar.
We hopen dat je je aangesproken voelt om bestuurslid te worden van de
Stichting. Wil je meer informatie, neem dan gerust contact op.

Namens het bestuur
van de Stichting NNZF,

Jan van Wieren, voorzitter
Telefoon: 06-14606486
E-mail: stichtingnnzf@gmail.com

 

Welkom op de site van de Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Friesland (voorheen werkgroep NNZF)

De Stichting bestaat uit vrijwilligers met diverse levensbeschouwelijke achtergronden. Alle leden hebben een dierbare verloren door zelfdoding. De Stichting stelt zich ten doel mensen, met name in Friesland, die iemand hebben verloren na een zelfdoding te ondersteunen. We spreken liever over zelfdoding dan over zelfmoord. Zelfmoord wordt vaak als erg cru ervaren.

We proberen hierboven genoemd doel te realiseren door middel van individuele gesprekken en door groepsgesprekken te organiseren voor lotgenoten. Deze manieren blijken in de praktijk het meest effectief nabestaanden te helpen bij de rouwarbeid na een suïcide. De Stichting NNZF ziet dit dan ook als haar belangrijkste taak. Daarnaast organiseert de Stichting thema bijeenkomsten voor nabestaanden en geeft voorlichting via de website, folders, nieuwsbrieven enz.

Verder geven we voorlichting aan artsen, maatschappelijke organisaties, scholen, het ‘grote publiek’ en de media. We hopen dat door deze informatie het onderwerp zelfdoding meer bespreekbaar wordt, zodat er makkelijker over gesproken kan worden.

De Stichting Nabestaan na Zelfdoding Friesland hoopt dat u op deze website de informatie vindt die u nodig heeft. Bellen of mailen is altijd mogelijk via de genoemde telefoonnummers of via ons e-mailadres.

Na 25 jaar is de Werkgroep op 9 juli 2015 omgezet in een Stichting. Een belangrijke reden daarvoor is dat we nu een rechtspersoon zijn. Instanties zijn eerder geneigd om met een rechtspersoon in contact te treden dan met een werkgroep. We verwachten daarmee beter in staat te zijn ons belangrijke werk voort te kunnen zetten.

Jan van Wieren

Voorzitter Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Friesland

 

Lees hier de laatste nieuwsbrief:

Vragen over lotgenotengroep 0619126980  stichtingnnzf@gmail.com

Nachtegaalstraat 5
8916 BA Leeuwarden

 

X
Over ons
Laatste nieuwsbrief:
Welkom
Over NNZF